V確転落式で登場!ニューギン新台サイボーグ009の筐体画像が公開!

V確転落式で登場!ニューギン新台サイボーグ009の筐体画像が公開!
Source: ヌルポあんてな
V確転落式で登場!ニューギン新台サイボーグ009の筐体画像が公開!